Kauhajoki 20 000 Oy               
kauhajoki20000@kauhajoki20000.fi