Kauhajoki 20 000 Oy

Kauhajoki 20 000 Oy on kahdeksan tasavertaisen osakkaan henkilökohtaisesti muodostama osakeyhtiö. Osakkaiden taustayritykset yhdessä työllistävät huomattavan määrän alueen ihmisiä ja niiden yhteinen liikevaihto ylittää 300 M€.

Toteutamme toiminta-ajatustamme, ”Kauhajoki nousuun”, yhteistyössä kaikkien alueen elinkeinoelämän sidosryhmien kanssa. Pyrimme omia ja sidosryhmiemme verkostoja hyödyntämällä toimimaan aloitteidentekijänä ja sillanrakentajana aktivoidaksemme alueen yhteiskunnallista ja taloudellista toimintaa.

Kauhajoki 20 000 Oy:n osakkaat haluavat käyttää kokemustaan, suhteitaan ja osaamistaan kotiseutunsa parhaaksi mahdollisimman konkreettisesti ja tuloksellisesti.

Olemme ottaneet tavoitteeksemme ja onnistumisen mittariksi alueen väkiluvun säilyttämisen vähintään ennallaan. Uskomme, että se takaa alueen pysymisen elinkelpoisena, turvaa alueen asukkaiden tulotason sekä alueen elinkelpoisuuden.